Assemblea de sòcies i socis FIARE: 15 de novembre

Inici de sessió d'usuari

Assemblea de sòcies i socis FIARE: 15 de novembre

Imatge: 

El proper dissabte 15 de novembre us volem convocar a una assemblea per aprofundir en els debats iniciats en l'assemblea de febrer sobre els espais de formació i trobada de les persones sòcies i com avançar amb l'avaluació eticosocial dels projectes que demanin crèdit a la nostra zona. 

A més a més, renovarem al Grup d'Impuls Territorial (GIT), que és l'òrgan de coordinació de les persones sòcies, composat per 11 persones. 

Durant el darrer any i mig, des de febrer de 2013 quan vam constituir el grup, una sèrie de persones hem estat seguint el procés d'integració i procurant la dinamització de les persones sòcies, així com l'extensió territorial i la difusió del projecte. Ens vam comprometre per un temps de prova, que ha durat un any i mig. 

Volem convidar a aquelles persones que vulgueu ajudar a enfortir el projecte, dinamitzar la base social de la cooperativa, i participar més activament, a presentar-vos com a membres del GIT. Podeu fer-nos arribar les candidatures, amb una breu carta de motivació i petit currículum fins el proper 8 de novembre a barcelona@projectefiare.cat

També escollirem finalment, la Comissió d'Avaluació EticoSocial així que si algú vol participar-hi també pot enviar un correu abarcelona@projectefiare.cat, amb un petit escrit explicant les seves motivacions i un petit currículum, fins el proper 8 de novembre.

Per això l'ordre del dia serà:

1. Benvinguda

2. Com s'organitza Fiare-Banca Etica (estructura financera i estructura social)

3. Presentació, debat i aprovació, si s'escau, de la gestió del GIT de Barcelona des de febrer de 2013

4. Presentació de les candidatures a la Comissió d'Avaluació Etico-Social i elecció. Presentació de les candidatures al GIT i elecció. Elecció de la persona coordinadora del GIT.

5. Precs i preguntes

L'Assemblea començarà a les 11:00 i tindrà lloc a la seu de Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global (antiga Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament) al C/Tàpies 1-3 de Barcelona.

Més endavant us enviarem més informació, i un informe de l'activitat realitzada el darrer any i mig. Us preguem confirmació a barcelona@projectefiare.cat