«Consum autogestionat en l’era de la Societat Xarxa. El paper de les TIC en el consum cooperatiu de productes agroalimentaris»