Reunió extraordinària Comissió Permanent. 31.01.2011

Inici de sessió d'usuari

Reunió extraordinària Comissió Permanent. 31.01.2011

- Vista la falta d'assistència reiterada dels representants de Germinal-Sants a les convocatòries de la Comissió Permanent i tenint en compte que per al proper dia 4 de febrer hi ha convocada una Assemblea local a Germinal-Sants on està previst tractar la relació d'aquest centre amb la resta de Germinalets, es convoca una reunió extraordinària de la Comissió Permanent el dia, hora i lloc que s'indiquen a continuació:
 
Dia: dilluns 31 de gener de 2011
Hora: 20 h
Lloc: local de Germinal-Farró (C/St. Hermenegild 18)
 
amb un únic punt de l'ordre del dia: decidir sobre la presència d'aquesta Comissió Permanent a l'Assemblea de Sants, així com intercanviar totes les explicacions necessàries sobre aquesta situació.